ŚDS Mikołajki


KRÓTKO O ŚDS

W MIKOŁAJKACH


 Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego.  Prowadzony jest przez Parafię Ewangelicko- Augsburską Św. Trójcy w  Mikołajkach.  Mieści się on na parterze Ewangelickiego Domu Opieki ARKA. Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 02.11.2006 r. i przeznaczony  jest dla 60 osób z chorobami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych .  Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i  rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych  przez ŚDS, niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.  Terapia zajęciowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mikołajkach  prowadzona jest przez zespół terapeutyczny w następujących pracowniach: 
- Sala treningów medialno - fotograficznych; 
- Sala treningów edukacyjno - społecznych; 
- Sala treningów gospodarstwa domowego ;  
- Sala treningów teatralno - muzycznych ; 
- Sala treningów twórczej wyobraźni plastycznej;  
- Sala treningów relaksu i spędzania czasu wolnego ;
- Sala treningów rehabilitacji i ruchowych ;
- Sala treningów stolarskich i obróbki drewna;  
- Sala treningów umiejętności praktycznych .  
 Ponadto do dyspozycji uczestników zajęć mamy również  salę alternatywną do różnego rodzaju spotkań  (imprezy kulturalne i towarzyskie), jak również salę  terapii duchowej (kaplicę), która pozwala uczestnikom  zajęć na wyciszenie się i oddanie się modlitwie.